W sprawie rozpatrzenia ofert konkursowych z dnia 09.01.2010 roku na zadania do realizacji w zakresie działalności publicznego na terenie Gminy Karlino realizowane w 2010 roku.

 

 

 

 

 

OPP – II/3025/1/10 Karlino, dnia 16.02.2010r.

http:\\umig.karlino.ibip.pl

 

 

 

Ogłoszenie

 

W sprawie rozpatrzenia ofert konkursowych z dnia 09.01.2010 roku na zadania do realizacji w zakresie działalności publicznego na terenie Gminy Karlino realizowane w 2010 roku.

I. Komisja rozstrzygnęła otwarty konkurs na zadania w zakresie:

 

 1. Profilaktyki i ochrony zdrowia 1.300zł.

 2. ochrony i tradycji narodowych – 2.300zł.

 3. działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych – wartość przedmiotu postępowania wynosi 3.900zł.

 4. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – wartość przedmiotu postępowania 97.000 zł.

II. Na konkurs wpłynęło dziesieć ofert złożone przez:

 1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, z siedzibą przy ulicy Traugutta 6 w Karlinie.

 2. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Karlino, z siedzibą przy ulicy Traugutta 6 w Karlinie.

 3. Związek Sybiraków Koło Terenowe w Karlinie z siedzibą przy ulicy Traugutta 6 w Karlinie.

 4. Białogardzkie Stowarzyszenie “Amazonka” z siedzibą przy ulicy Plac Wolności 1 w Białogardzie.

 5. Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Białogard z siedzibą przy ulicy Plac Wolności 2 w Białogardzie.

 6. Miejski Klub Sportowy “Sokół” Karlino.

 7. Ludowy Klub Sportowy “Płomień” w Pobłociu Wielkim.

 8. Ludowy Zespół Sportowy „Derby” Karścino.

 9. Klub Sportów Walki „Róża Karlino” w Karlinie.

 10. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie

III. Po otrzymaniu ofert Komisja stwierdziła iż:

1. Oferty są kompletne.

2. Koszt realizacji zadania mieści się w wartości przedmiotu postępowania.

 

IV. Biorąc powyższe i treść ofert pod uwagę Komisja Konkursowa uznała, iż:

 1. udziela rekomendacji do zawarcia umów na dofinansowanie zadań zawartych w ogłoszeniu do realizacji z następnymi podmiotami:

 1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, z siedzibą przy ulicy Traugutta 6 w Karlinie.

 2. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Karlino, z siedzibą przy ulicy Traugutta 6 w Karlinie.

 3. Związek Sybiraków Koło Terenowe w Karlinie z siedzibą przy ulicy Traugutta 6 w Karlinie.

 4. Białogardzkie Stowarzyszenie “Amazonka” z siedzibą przy ulicy Plac Wolności 1 w Białogardzie.

 

 1. Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Białogard z siedzibą przy ul. Plac Wolności 2 w Białogardzie.

 

 1. Miejski Klub Sportowy “Sokół” Karlino.

 

 1. Ludowy Klub Sportowy “Płomień” w Pobłociu Wielkim.

 

 1. Ludowy Zespół Sportowy “Derby” Karścino.

 

 1. Klub Sportów Walki „ Róża Karlino” w Karlinie.

 

 1. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie

 

 

 

V. Komisja sporządziła protokół z otwarcia ofert konkursowych.

 

Przewodniczący Komisji:

Marek Lewandowski