Ogłoszenie w sprawie rozpatrzenia oferty z dnia 18.01.2010r.

 

 

 

 

 

 

OPP – II/02/10

http:\\bip.karlino.pl

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

 

 

 

w sprawie rozpatrzenia oferty z dnia 18.01.2010r. na wsparcie i realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na powierzeniu prowadzenia w obiektach gminnych szkół podstawowych i świetlic wiejskich w miejscowościach Karlino, Karścino, Mierzyn i Lubichowo, placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

 

Wsparcie realizacji zadania polega na przekazaniu w formie dotacji kwoty 35.000zł

Na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 19.12.2009r., publikowany w lokalnej prasie (Głos Koszaliński) oraz umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Karlinie i tablicy ogłoszeń miejscowego Urzędu wpłynęła jedna oferta.

Ofertę złożyło Stowarzyszenie SOS – Wioski Dziecięce w Polsce. Oferta spełniała wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu. Komisja nie wniosła uwag, w związku z czym oferta została przyjęta.