Otwarty konkurs ofert na wsparcie i realizację zadań publicznych w 2009 r.