Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań w 2008r.