Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2008r.

 • zal_nr_1_studium_karlina_-_tom_1_uwarunkowania_uchwalone.pdf
  676 KB
 • zal_nr_1_studium_karlina_-_tom_2_kierunki_uchwalone.pdf
  513 KB
 • zal_nr_2_kierunki_uchwalone.tif
  13 MB
 • zal_nr_2_uwarunkowania_uchwalone.tif
  12 MB
 • zal_nr_2-01_kierunki_rozwoju_uchwalone.tif
  14 MB
 • zal_nr_2-02_lubiechowo_kierunki_2008.tif
  711 KB
 • zal_nr_2-02-1_czerwiecino_kierunki_2008.tif
  284 KB
 • zal_nr_2-03_karscino_kierunki_2008.tif
  782 KB
 • zal_nr_2-04_poblocie_kierunki_2008.tif
  883 KB
 • zal_nr_2-05_kowancz_kierunki_2008.tif
  704 KB
 • zal_nr_2-06_malonowo_kierunki_2008.tif
  743 KB
 • zal_nr_2-06-1_kozia_gora_kierunki_2008.tif
  921 KB
 • zal_nr_2-07_krukowo_kierunki_2008.tif
  857 KB
 • zal_nr_2-08_karwin_kierunki_2008.tif
  913 KB
 • zal_nr_2-09_domacyno_kierunki_2008.tif
  762 KB
 • zal_nr_2-11_goscinko_kierunki_2008.tif
  781 KB
 • zal_nr_2-10_zwartowo_kierunki_2008.tif
  436 KB
 • zal_nr_2-12_garnki_kierunki_2008.tif
  451 KB
 • zal_nr_2-13_mierzynek_kierunki_2008.tif
  674 KB
 • zal_nr_2-14_daszewo_kierunki_2008.tif
  634 KB
 • zal_nr_2-15_karlinko_kierunki_2008.tif
  256 KB
 • zal_nr_2-16_mierzyn_kierunki_2008.tif
  638 KB
 • zal_nr_2-16-1_wyganowo_kierunki_2008.tif
  274 KB
 • zal_nr_2-17_syrkowice_kierunki_2008.tif
  319 KB
 • zal_nr_2-17-1_poczernino_kierunki_2008.tif
  389 KB
 • zal_nr_2-18_ubyslawice_kierunki_2008.tif
  288 KB
 • zal_nr_3_polityka_planistyczna_uchwalona.tif
  5 MB