Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa

  • o_przystąpieniu_do_sporządzenia_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego__na_podstawie_którego_ma_być_lokalizowana_elektrownia_wiatrowa.docx
    16 KB