• OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KARLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino w części obrębu geodezyjnego 001 Karlino oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
    19 KB