Obwieszczenie Burmistrza Karlina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karlino

  • Obwieszczenie Burmistrza Karlina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karlino
    92 KB