Obwieszczenie Burmistrza Karlina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

  • Obwieszczenie Burmistrza Karlina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
    64 KB