Obwieszczenie Burmistrza Karlina o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa linii kablowej 15 kV Zwartowo, Karwin

  • Obwieszczenie Burmistrza Karlina o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa linii kablowej 15 kV Zwartowo, Karwin
    32 KB