Obwieszczenie Burmistrza Karlina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino w części obr. Wietszyno i Daszewo

  • Obwieszczenie Burmistrza Karlina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino w części obr. Wietszyno i Daszewo
    37 KB