Obwieszczenie Burmistrza Karlina o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Karlino - Łykowo

  • Obwieszczenie Burmistrza Karlina o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Karlino - Łykowo
    37 KB