• Obwieszczenie Burmistrza Karlina o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa ulic Okrzei, Bogusłąwa X, Krótkiej i drogi wew. przy ul. Koszalińskiej 62
    34 KB