Obwieszczenie Burmistrza Karlina o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi wew. przy ul. Koszalińskiej 83

  • Obwieszczenie Burmistrza Karlina o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi wew. przy ul. Koszalińskiej 83
    33 KB