Obwieszczenie Burmistrza Karlina o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego przebudowa ulic Okrzei, Krótkiej, Bogusław X oraz dróg wew. przy ul. Koszalińskiej 62

  • Obwieszczenie Burmistrza Karlina o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego przebudowa ulic Okrzei, Krótkiej, Bogusław X oraz dróg wew. przy ul. Koszalińskiej 62
    34 KB