Obwieszczenie Burmistrza Karlina o wyznaczeniu nowego terminu i zapoznaniu z dokumentami sprawy - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego linia kablowa 15 kV

  • Obwieszczenie Burmistrza Karlina o wyznaczeniu nowego terminu i zapoznaniu z dokumentami sprawy - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego linia kablowa 15 kV
    39 KB