Obwieszczenie Burmistrza Karlina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oś - obr. 004 Karlino

  • Obwieszczenie Burmistrza Karlina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oś - obr. 004 Karlino
    50 KB