Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego I-1.7840.1.72-7.2012.MR z dnia 30 kwietnia 2012 r.

  • Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego I-1.7840.1.72-7.2012.MR z dnia 30 kwietnia 2012 r. o wydanej decyzji nr 92/2012 o pozwoleniu na budowę
    2 MB