Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego I-1.7840.1.72-2.2012.MR z dnia 28 marca 2012 r.

  • Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego I-1.7840.1.72-2.2012.MR z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
    333 KB