Obwieszczenie Burmistrza Karlina GP.6733.8.2012.LC.2 z dnia 17 kwietnia 2012 r. o wszczęciu postępowania

  • Obwieszczenie Burmistrza Karlina GP.6733.8.2012.LC.2 z dnia 17 kwietnia 2012 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
    360 KB