Obwieszczenie Burmistrza Karlina GP.6733.7.2012.LC.6 z dnia 10 maja 2012 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  • Obwieszczenie Burmistrza Karlina GP.6733.7.2012.LC.6 z dnia 10 maja 2012 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
    363 KB