Obwieszczenie Burmistrza Karlina GP.6733.6.2012LC.2 z dnia 16 kwietnia 2012 r.

  • Obwieszczenie Burmistrza Karlina GP.6733.6.2012LC.2 z dnia 16 kwietnia 2012 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
    2 MB