Obwieszczenie Burmistrza Karlina GP.6733.1.2012.LC z dnia 8 lutego 2012 r.

  • Obwieszczenie Burmistrza Karlina GP.6733.1.2012.LC z dnia 8 lutego 2012 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
    308 KB