Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie I.1.7470.8-11.11.MR z dnia 11 kwietnia 2011 r.

  • Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie I.1.7470.8-11.11.MR z dnia 11 kwietnia 2011 r. o wydaniu decyzji Nr 8/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 relacji: Szczecin-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego w powiecie białogardzkim i koszalińskim etap II.
    2 MB