Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: I.1.7840.208-1.111.MR z dnia 5 sierpnia 2011 r.

  • Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: I.1.7840.208-1.111.MR z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa relacji: Szczecin - Gdańsk, odcinek Karlino - Koszalin wraz z układem śluz nadawczo - odbiorczych Koszalin, na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiecie białogardzkim i koszalińskim o długości 19,5 km.
    436 KB