Obwieszczenie Burmistrza Karlina GP.6733.7.2011.LC z dnia 06.10.2011 r.

  • Obwieszczenie Burmistrza Karlina GP.6733.7.2011.LC z dnia 06.10.2011 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
    356 KB