Obwieszczenie Burmistrza Karlina GP.6733.3.2011.LC z dnia 09.06.2011 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  • Obwieszczenie Burmistrza Karlina GP.6733.3.2011.LC z dnia 09.06.2011 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Kościuszki.
    304 KB