o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i wydaniu decyzji kończącej to postępowanie

 

 

 

 

 

Karlino 2010-02-09

GP 7331-79-05/09/10

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Karlina

 

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i wydaniu decyzji kończącej to postępowanie

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADAMIAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wszczęte na wniosek Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 w Białogardzie na realizację przedsięwzięcia polegającego na: likwidacji Stacji Uzdatniania Wody, hydroforni i ujęć wody zlokalizowanych na działkach: nr 134/4 obręb Kowańcz, nr 198 obręb Lubiechowo, nr 19/6 obręb Mierzyn, nr 7/4 obręb Poczernino, nr 142/4 obręb Ubysławice, nr 11/7 i 12/1 obręb Wyganowo, nr 42/8 obręb Zwartowo

 

Z treścią niniejszej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Karlinie przy Placu Jana Pawła II 6, pok. 16 tel. 311-95-15 w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

 

 

 

Pouczenie

 

Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o wydaniu kończącej decyzji postępowanie w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

 

 

Otrzymują:

1.      RWiK Sp. z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1, 78- 200 Białogard

 

Miejsce publikacji:

1.      Strony postępowania: poprzez obwieszczenie ogłoszone publicznie: w BIP UM Karlino oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: UM Karlino, Kowańcz, Lubiechowo, Mierzyn, Poczernino, Ubysławice, Wyganowo – zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

2.      a/a