o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

 

 

                                                             Karlino, 12 października 2009 r.

 

 GP 7331-79-02/09

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Karlina

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

               Zgodnie z art. 61 i 91 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) z późniejszymi zmianami, oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717) na podstawie wniosku złożonego przez RWiK Sp. z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1, 78-230 Karlino,

 

 

ZAWIADAMIAM

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

likwidacja Stacji Uzdatniania Wody/ hydroforni i ujęć wody zlokalizowanych na działkach nr:

134/4 obr. Kowańcz, 198 obr. Lubiechowo, 19/6 obr. Mierzyn, 7/4 obr. Poczernino, 142/4 obr. Ubysławice, 11/7, 12/1 obr. Wyganowo, 42/8 obr. Zwartowo

 

Inwestor: RWiK Sp. z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard

 

 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 7 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

 

 


 

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie
  2. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Karlinie