o skierowaniu projektu decyzji o lokalizacji celu publicznego do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie

 

 

 

 

 

          Karlino, 04.05.2009 r.

 GP 7331–127-10/08/09

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

o skierowaniu projektu decyzji o lokalizacji celu publicznego do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie

 

            Zgodnie z art. 61 i 91 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) z późniejszymi zmianami, oraz art. 60 ust.1 i art. 53 ust.4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) na podstawie wniosku złożonego przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,

 

ZAWIADAMIAM

 

o skierowaniu projektu decyzji o lokalizacji celu publicznego do uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie, inwestycja polega na:

 

budowie sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami lokalizowanej  na terenie działek gruntu  nr 251, 111, 112, 113, 114, 234/1, 115, 116, 117, 118, 119/2, 119/1, 121, 122/1, 122/2, 85/1, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 87/2, 88, 86, 89/1, 89/2, 89/3, 87/1, 91/1, 91/2, 90/1, 90/2, 90/3, 92, 93, 94/1, 94/2, 95, 94/4, 94/3, 96/3, 96/4, 96/6, 96/7, 96/2, 96/5, 97, 98, 100, 99/4, 99/3, 99/2, 124/3, 124/2, 124/1, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 232, 231, 230, 229/1, 228, 227, 226/1, 225, 223, 224, 222, 221, 220, 219, 218/1, 218/2, 217, 216/1, 216/2, 215, 138/1, 138/2, 138/3, 138/4, 137/2, 137/3, 137/5, 137/6, 139/1, 139/2, 140/1, 140/2, 141/1, 141/2, 142/2, 142/1, 136, 143, 144, 146, 147, 145/1, 145/2, 148, 156/5, 156/1, 156/6, 158, 159, 157, 155, 160, 161, 176, 188, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168/4, 168/3, 168/1, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 180/1, 181, 180/2, 182, 183, 184, 185/1, 185/2, 211, 212, 210/1, 210/2, 208, 207/1, 204/1, 204/2, 206/1, 205/1, 205/2, 209/4, 209/5, 209/3, 209/1, 203, 202, 200/2, 200/1, 201, 199/2, 197/1, 197/2, 197/4, 197/5, 198/3, 198/4, 198/2, 198/5, 196, 195/1, 195/2, 192/2, 192/1, 192/3, 191, 190/3, 190/2, 189, 248, 242, 245, 243, 246 w obrębie ewidencyjnym 005, działek gruntu nr 232/5, 232/4, 232/3, 232/2, 232/1, 490, 229/2, 229/4, 234/4, 234/7, 234/6, 231, 230, 229/3, 228 w obrębie ewidencyjnym 004, działek gruntu nr 6/5, 6/6, 6/3, 6/4, 2 w obrębie ewidencyjnym 006, działek gruntu nr 31/1, 31/2, 1/5, 1/11 w obrębie ewidencyjnym 008, działek gruntu nr 2/5, 2/11, 1 w obrębie ewidencyjnym 007 w rejonie ulic Okrzei, Konopnickiej, Żwirki, Koszalińskiej, placu Jana Pawła II, ulic Waryńskiego, Białogardzkiej, Szczecińskiejw Karlinie;

 

 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej           i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 7 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  2. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Karlino