Rada Miejska

 

Rada Miejska w Karlinie

Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino

parter, pokój nr 1

Tel. +48 533 127 365
 

Osoba do kontaktu: Agata Anielska

e-mail: b.rady@karlino.pl

 

 

Radni Rady Miejskiej w Karlinie pełnią dyżury w każdy czwartek w godzinach od 14.30 do 15.30 w pokoju nr 1.

 

 

 

Rada Miejska w Karlinie jest organem stanowiącym i kontrolnym. Sesje Rady odbywają się zgodnie z uchwalonym przez Radę planem pracy, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesje Rady są jawne i jej obradom może przysłuchiwać się publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsce.

 

 

 

 

 

  • Kodeks etyczny Radnego - uchwała
    33 KB
  • Kodeks etyczny Radnego - załącznik
    41 KB
  • Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Karlinie – 2021 r.
    271 KB