Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:

1) Katarzyna Kulik - Przewodnicząca,

2) Katarzyna Ostrowska - Zastępca Przewodniczącej,

3) Tomasz Pączek,

4) Oliwia Patyk-Sadowska,

5) Krzysztof Bednarz.