Skład komisji

Komisja Mieszkaniowa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w składzie:

1) Oliwia Patyk-Sadowska - Przewodnicząca,

2) Tomasz Pączek - Zastępca Przewodniczącej,

3) Katarzyna Kulik,

4) Andrzej Miśko,

5) Waldemar Grażyński.