Skład komisji

Komisja Budżetu, Zdrowia, Bezpieczeństwa, Kultury i Oświaty w składzie:

1) Barbara Kościukiewicz - Przewodnicząca,

2) Danuta Butrym - Zastępca Przewodniczącej,

3) Beata Klepuszewska,

4) Grzegorz Baciejowski,

5) Barbara Anklewicz.