Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni

  • Obwieszczenie_o_wszczęciu_postępowania_w_sprawie_wydania_decyzji_o_środowiskowych_uwarunkowaniach_-_budowa_kan.doc
    41 KB