• Obwieszczenie Burmistrza Karlina o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego nabudowie kablowej linii energetycznej 6,3kV na potrzeby przedsiębiorstwa „HOMANIT POLSKA” w Karlinie
    334 KB