• Obwieszczenie Burmistrza Karlina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachpolegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 58/4 w obrębie 0085 Malonowo, gmina Karlino, w postępowaniu wszczętym na wniosek PCWO ENERGY
    27 KB
  • DECYZJA
    89 KB