• przedsięwzięcia polegającego na budowa instalacji kablowej 6,3kV z farmy fotowoltaicznej dla zasilania w energię elektryczną Przedsiębiorstwa HOMANIT Polska Sp. z o.o. sp.k.
    34 KB