• Obwieszczenie Burmistrza Karlina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o.
    34 KB