Obwieszczenie Burmistrza Karlina o wystąpieniu do organów o opinię dot. konieczności przeprowadzenia oceny ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjno-magazynowego

  • Obwieszczenie Burmistrza Karlina o wystąpieniu do organów o opinię dot. konieczności przeprowadzenia oceny ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjno-magazynowego
    45 KB