Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz znak UG.Or.III.Oś.6220.8.10.2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  • Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz znak UG.Or.III.Oś.6220.8.10.2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
    3 MB