Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak WOOŚ-TŚ.070.33.012.DK z dnia 25 kwietnia 2012 r.

  • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak WOOŚ-TŚ.070.33.012.DK z dnia 25 kwietnia 2012 r. o sporządzeniu ekspertyzy w zakresie oceny wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej Osówka w tym Kołobrzegu, Karlinie i Białogardzie"
    465 KB