Obwieszczenie Burmistrza Karlina GP.6220.1.2012.LC z dnia 03 kwietnia 2012 r.

  • Obwieszczenie Burmistrza Karlina GP.6220.1.2012.LC z dnia 03 kwietnia 2012 r. o wydanym postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
    515 KB