Zawiadomienie Burmistrza Karlina o zebranych dokumentach i matriałach przed wydaniem decyzji  • Zawiadomienie Burmistrza Karlina GP.6220.37.10.2011.LC o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mas mineralno-bitumicznych wraz z zapleczem technicznym w postaci kontenerów biurowych i socjalnych na dz. ewid. 31/29, 31/27, 31/28, 31/30, 31/20, 31/19, 30/1 obręb 003 Karlino. Inwestor: Polski Asfalt, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
    324 KB