Zawiadomienie Burmistrza Karlina o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji  • Zawiadomienie Burmistrza Karlina GP.6220.38.10.2011.LC o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mas mineralno-bitumicznych wraz z zapleczem technicznym w postaci kontenerów biurowych i socjalnych na dz. ewid. 31/25 obręb 003 Karlino. Inwestor: Polski Asfalt, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
    323 KB