Obwieszenie Burmistza Karlina znak: GP.6220.1.2011.LC z dnia 05.05.2011 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  • Obwieszenie Burmistrza Karlina znak: GP.6220.1.2011.LC z dnia 05.05.2011 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie linii produkcyjnej dla potrzeb produkcji płytek cegłopodobnych zlokalizowanej na działce 114/2 obręb Mierzynek, gm. Karlino
    252 KB