Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

  • Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na przebudowie mostu wraz z dojazdami i budową zjazdów z drogi powiatowej nr 1157Z w miejscowości Malonowo, km 4+202 na działkach numer 141/1, 220/1, obręb Malonowo
    231 KB