Obwieszczenie Burmistrza Karlina o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

  • Obwieszczenie Burmistrza Karlina o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie wytwórni mas mineralno-bitumicznych wraz z zapleczem technicznym zlokalizowanych na działce 31/25 obręb 003 miasto Karlino.
    323 KB