Obwieszczenie Burmistrza Karlina GP.6220.8.2011.LC z dnia 28.07.2011 r. o wydanym postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

  • Obwieszczenie Burmistrza Karlina GP.6220.8.2011.LC z dnia 28.07.2011 r. o wydanym postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni typu rolniczego w miejscowości Karlino wraz sieciami infrastruktury technicznej
    702 KB