Obwieszczenie Burmistrza Karlina GP.6220.6.2011.LC z dnia 12.07.2011 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  • Obwieszczenie Burmistrza Karlina GP.6220.6.2011.LC z dnia 12.07.2011 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji biogazowni rolniczej, podziemnej linii elektroenergetycznej oraz podziemnego ciepłociągu.
    373 KB